Stránky pro podporu výuky a vzdělání, slouží pouze ke studijním účelům. Užívání textů a dokumentů je bezplatné a jakékoliv komerční šíření je zakázané!

 
» Úvodní strana

» Pozemní stavitelství

» Stavební materiály

» Stavební provoz

» Stavební mechanika

» Konstrukční cvičení

» Stavební normy ČSN

» Stavební zákony

» Odkazy
Stavební mechanika

 

Matematické, fyzikální, chemické tabulky

Výpočtové programy

 

Cvičebnice stavební mechaniky

Příručka základů stavební mechaniky a pružnosti

 

Kompletní velmi zajímavý učební materiál z Ústavu stavitelství VUT v Brně (zpracoval Ing. Monika Petříčková, Ph.D.), přehledné učivo vás provede stavební mechanikou.

Rovinné soustavy sil

Cvičení soustavy sil

Podepření

Cvičení podepření

Gerberův nosník - teorie

Gerber - řešený příklad

Složené SU prutové konstrukce

Srovnání SU a SN konstrukcí

Obecné úvahy o rámech

Řešení SN konstrukcí

Výpočet reakcí složených konstrukcí

Cvičení na SN nosník - materiály pro sestavení rovnice

Úvod do pružnosti a pevnosti

Pružnost, tlak, tah, smyk

Tah, tlak, smyk - teorie

Tah, tlak - teorie

Napětí za ohybu

Příčný ohyb

Šikmý ohyb

Ohyb - teorie

Ohyb - příklady

Mimostředný tlak

Mimostředný tlak - teorie

Vzpěrný tlak

Kroucení

Lanové konstrukce

Oblouky

Plošné konstrukce

 

Kompletní velmi zajímavý učební materiál z Kloknerova ústavu, fakulta stavební ČVUT (zpracoval Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSC., Ing. Jana Marková, Ph.D., Ing. Naďa Holická, CSc.), přehledné učivo vás provede zásady navrhování konstrukcí atd.

Navrhování konstrukcí:

Základy navrhování konstrukcí

Konstrukce I.

Konstrukce II.

Zatížení I.

Zatížení II.

Zdivo

Ukázky

Betony:

Betony - obecné zásady navrhování

Betony - mechanické vlastnosti

Betony - průřez

Betony - průřez postup

Betony - smyk

Betony - použitelnost

Betony - prostý beton

Zdivo

Železobetonové desky

Smyková odolnost

Přepjatý beton II.

Základní rozměry nosníků

Betony - trvanlivost

Vztahy pro odolnost

Beton - ukázky

 

Učebnice Stavební mechanika - ZDE